Programi

Šola za starše: »Otroci so naše največje bogastvo« - redna srečanja staršev na določeno temo.

 

Telefon TOM: telefon za otroke in mladostnike: 116 111.

Pokliči me : če imaš težave, pa tudi če jih nimaš.
Če si želiš resno razpravljati ali pa samo prijazno poklepetati.
Če nimaš nikogar, ki bi mu lahko zaupal, ki bi te razumel in ohranil skrivnost zase, pa tudi če imaš cel kup prijateljev. Lahko se predstaviš ali pa tudi ne. Vedno sem tu prav zate!
Odgovor je pogovor.

TVOJ TOM!

TOM deluje vsak dan od 12. do 20. ure. Tudi ob sobotah, nedeljah in med prazniki.

 

Klub prostovoljcev »Mladi za mlade«: je združenje aktivnih in upokojenih pedagoških, zdravstvenih in drugih delavcev, študentov in dijakov, ki se prostovoljno odločajo za različne oblike dela z mladimi. Oblike dela so: letovanja in zimovanja, dnevna taborjenja, ustvarjalne delavnice, izleti, počitniške delavnice, srečanja otrok in mladih. Naloge kluba so: organiziranje izobraževanja in usposabljanja članov, izvajanje letnega programa dela, druženje in izmenjava izkušenj, seznanjanje z novitetami, vrednotenje in analiza dela članov kluba v posameznih oblikah dela, skrb za podmladek, sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo z otroki in mladimi. Član kluba je lahko oseba, ki je dopolnila 15 let in ima veselje do dela z otroki in mladimi.

 

Pomagajo nam