33. regijski Otroški parlament

Objavljeno dne Tor, 14. 03. 2023 - 08:05

Manj prepovedi, več posluha in razumevanja

 

Mladi parlamentarci in parlamentarke so na 33. regijskem Otroškem parlamentu v Vili Rožle oblikovali veliko želja in sklepov – 11. aprila jih bo 6 izvoljenih predstavnikov regije SAŠA predstavilo v Državnem zboru RS, na 33. nacionalnem Otroškem parlamentu

Velenje, 9. marca – V četrtek je Medobčinska zveza prijateljev mladine (MZPM) Velenje v Vili Rožle izvedla 33. regijski Otroški parlament. Udeležilo se ga je po 8 izbranih parlamentarcev in parlamentark iz Šaleške, Spodnje Savinjske in Zgornje Savinjske doline. Ti so najprej dobro uro v štirih skupinah obravnavali teme, povezane z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov. Mentorji skupin (Živa Dokl, Simona Valoh, Ida Žličar, Dona Pratnekar in Tina Felicijan) so bili po delu z njimi zelo zadovoljni, saj so imeli  mladi parlamentarci veliko odličnih predlogov in mnenj, kaj vse bi lahko naredili, da bi bilo mladostnikom lažje. Dejstvo namreč je, da je čas epidemije pustil veliko ran, ki jih mladi čutijo tudi v svojem počutju in duševnem zdravju. Zato je prav, da so o tej še vedno tabu temi začeli govoriti na glas.

V plenarnem delu zasedanja je predstavitve dela v skupinah spretno in s posluhom povezovala novinarka in PR-ovka Tina Felicijan, ki pod lastno znamko Besedilni atelje neguje jezikovno kulturo in spodbuja konstruktivne javne razprave. Mladi si želijo več pogovorov, učenja komunikacije in medsebojnega spoštovanja. Želijo si, da bi bili vsi bolj odprti do drugačnosti, bolj strpni. Radi bi usvojili več tehnik za obvladovanje stresa. Mlada parlamentarka je predstavila rezultate raziskave, da žvečenje žvečilnega gumija dokazano pomirja, v šoli pa jih ne smejo uporabljati. Mladi si želijo tudi, da bi učilnice uredili tako, da bi se lahko med poukom tudi gibali, želijo si več »pametnih učilnic« in učenja v naravi. Poudarili so, kako pomembno je, da lahko svoje težave zaupajo staršem, vsaj enemu od njih. Želijo si, da bi družine več prostega časa preživele skupaj, a brez zaslonov. Zelo jih moti medvrstniško nasilje, tako besedno kot fizično, ki ga ni malo. »Bolj bi se morali poslušati in povezovati,« so poudarili. Poudarili so, da bi moral biti odnos učitelj – učenec bolj profesionalen in da bi se morali vsi bolj zavedati, da se vrednote spreminjajo iz generacije v generacijo. Menili so, da tudi starši potrebujejo več izobraževanja, da jih bodo bolje razumeli. Mladi so poudarili, da ima družina izjemno vlogo pri njihovem duševnem zdravju, saj »vse izhaja iz družine«. To vpliva tudi na njihovo samopodobo, ki je v najstniških letih še posebej ranljiva … Od države pričakujejo tudi, da bo poskrbela, da se čakalne dobe za obisk psihiatrov in drugih strokovnjakov, ki jim lahko pomagajo, skrajšajo.

Na nekaterih šolah so že uvedli klopce za pogovore, ki so jih učenci zelo dobro sprejeli, zato so jih izpostavili kot primer dobre prakse. Eden od predlogov je bil tudi uvedba predmeta psihologije že v osnovne šole, pa kratke pogovore pred začetkom pouka, več debatnih krožkov … Zavedajo se, da so medvrstniški odnosi zelo pomembni, a ne marajo »fake« prijateljev, stereotipov in predsodkov. Že v osnovnih šolah si želijo vzpostavitev sistema tutorjev. Povedali so tudi, da so  velikokrat preobremenjeni, kar tudi vpliva na njihovo počutje in duševno zdravje. Nanj imajo velik vpliv tudi mediji in svetovni splet, sploh družbena omrežja. »To, da mladi za zasloni dnevno preživimo tudi po 7 ur in več, ni dobro,« so povedali. Strinjali pa so se tudi z voditeljičinim nasvetom, da nikoli drugemu ne smejo narediti nič takega, kar si sami ne želijo, da bi kdo drug naredil njim.

Po burni, konstruktivni razpravi, so opravili volitve. Izmed 24 parlamentarcev in parlamentark so izbrali 6 predstavnikov regije SAŠA, ki jih bodo zastopali na 33. nacionalnem Otroškem parlamentu. Šaleško dolino bosta zastopala Luka Rožič in Teodor Torbica (OŠ Antona Aškerca Velenje), Spodnjo Savinjsko dolino Taja Nareks (OŠ Petrovče) in Sofia Laul (OŠ Polzela), Zgornjo Savinjsko dolino pa Lana Deleja (OŠ Nazarje) in Sara Jamnikar (OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad).

33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP
33. ROP

Pomagajo nam